نرخ تورم در عمان
23
نوامبر
نرخ تورم در عمان
دسته بندی

نرخ تورم در عمان در اکتبر 2021 نسبت به اکتبر سال قبل 3.35 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت ها در اکتبر به شرح زیر می باشد: حمل و نقل 9.58 درصد، آموزش…

گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان | از تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تا تعداد عمل های جراحی انجام شده
17
نوامبر
گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان شامل تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی
دسته بندی

گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان | از تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تا تعداد عمل های جراحی انجام شده هزینه های بخش بهداشت از کل هزینه های دولت عمان…