اقتصاد عمان | وزارت دارایی عمان گزارش سالانه 2020 را فاش کرد

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان اقتصاد عمان با ما در ارتباط باشید.

وزارت دارایی در گزارش سالانه خود آورده است که درآمد واقعی عمان برای سال 2020 بالغ بر 8 میلیارد دلار ، هزینه های عمومی بیش از 12 میلیارد دلار و کسری بودجه برای پایان سال 2020 بیش از 4 میلیارد دلار بوده است.

“مجموع درآمد واقعی جمع آوری شده در سال 2020 بالغ بر 8 میلیارد و 503.2 میلیون ریال عمان بوده که 20.5 درصد از بودجه مصوب کاهش یافته است.”

“هزینه های جاری در سال 2020 بالغ بر 9 میلیارد و 467 میلیون ریال عمان و در نتیجه اقدامات احتیاطی برای مقابله با پیامدهای پندمی کورونا و کاهش شدید قیمت جهانی نفت بوده است.
مجموع هزینه های واقعی برای پروژه های توسعه ای برای وزارتخانه های دولت بالغ بر یک میلیارد و 71،8 میلیون ریال عمان بوده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 2020 ، 128.2 میلیون کاهش یافته است. ”

کسری واقعی تا پایان سال 2020 شاهد افزایش 4 میلیارد و 442.5 میلیون ریالی، یعنی 77 درصد افزایش نسبت به کسری برآورد شده در بودجه مصوب که حدود 2.5 میلیارد ریال بود.

مجموع منابع مالی جمع آوری شده تا پایان سال 2020 بالغ بر 4 میلیارد و 422 و نیم میلیون ریال بوده است که نسبت به آنچه در بودجه تصویب شده بود 76.9 درصد افزایش یافته است، زیرا 3 میلیارد و 34.7 میلیون ریال از طریق بدهی خارجی و محلی

تأمین شده است. و 500 میلیون ریال از صندوق ذخیره عمومی دولت خارج شد.

 

 

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان اقتصاد عمان با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید