تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روی عمان چیست؟

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روی عمان چیست؟

نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده در عمان در گروه کمترین نرخ ها در بیش از 160 کشور جهان است. نرخ های جهانی بین 5 تا 27 درصد است.

اعمال مالیات بر ارزش افزوده عمان، ضمن تقویت موقعیت مالی این کشور به ایجاد یک اقتصاد پایدار کمک می کند. تأثیر مثبتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و سطح رقابت بین المللی عمان خواهد داشت. این روند خدمات عمومی کشور را بهبود بخشد و به توسعه مستمر زیرساخت ها در آینده کمک کند.

مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان به چه معناست؟

موسسات این مالیات را بر کالاها و خدمات مشمول مالیات که خود ارائه می دهند، وضع می کنند. بنابراین مالیات به عهده مصرف کننده ای است که این کالاها یا خدمات را دریافت می کند پس نرخ مالیات پایه پنج درصد برای اکثر کالاها و خدمات اعمال می شود.
در اینجا نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آورده شده است. اگر قیمت کالایی که می خواهید بخرید 5 ریال عمان باشد، مالیات ارزش افزوده ای که از شما گرفته می شود برابر با 250 بایسه (5×5%=0.250 OMR) است. این بدان معنی است که قیمت نهایی محصول 5.250 ریال عمان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید