تقویم نمایشگاهی عمان 2020

Oman CEOs Forum

Oman CEOs Forum

انجمن مدیران عامل عمان ━✥◈✥━ 7 الی 10 بهمن 1398


نوآوری در شبکه دیپلماسی سری 2

Innovation in Diplomacy Network Series 2

نوآوری در شبکه دیپلماسی سری 2: ارتباط فرهنگها ━✥◈✥━ 23 دی  1398


کنفرانس بین المللی پایداری ، منابع و فناوری عمان

International Sustainability, Resources and Technology Conference 2020 (ISRTC)

کنفرانس بین المللی پایداری ، منابع و فناوری عمان ━✥◈✥━21 الی 23 بهمن 1398 


نمایشگاه بین المللی مبلمان و طراحی داخلی و خارجی کشور عمان

IDF Oman

نمایشگاه بین المللی مبلمان و طراحی داخلی و خارجی عمان ━✥◈✥━23 الی 25 بهمن 1398 


Light Oman

Light Oman

نمایشگاه بین المللی صنایع روشنایی عمان ━✥◈✥━23 الی 25 بهمن 1398 


نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک عمان

TSS Oman – Tile & Stone Show

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ━✥◈✥━23 الی 25 بهمن 1398 


نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط

Muscat International Book Fair

نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط ━✥◈✥━4 الی 12 اسفند 1398 


تحقیقات گازی عمان

 International Gas Research Conference 2020

کنفرانس بین المللی تحقیقات گاز عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━ 5 الی 7 اسفند 1398 


Muscat Duty Free Sale

Muscat Duty Free Sale

نمایشگاه خرید دیوتی فیری (معاف از مالیات) ━✥◈✥━ 6 الی 10 اسفند 1398 


کانفکس دریای عمان

Oman Maritime Confex

کانفکس دریایی عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━ 19 الی 21 اسفند 1398 


نمایشگاه و کنفرانس محیط زیست عمان

Oman Facilities & Environment Exhibition & Conference

نمایشگاه و کنفرانس محیط زیست عمان (به تعویق افتاد)━✥◈✥━ 26 الی 28 اسفند 1398     


زنان و زایمان عمان

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists World Congress 2020

کنگره جهانی زنان و زایمان و بیماری زنان(به تعویق افتاد)━✥◈✥━ 6 الی 9 فروردین  1399 


نمایشگاه بین المللی فرصت های بانکی، صرافی، بیمه و سرمایه گذاری عمان

International Exhibition of Banking, Exchange, Insurance & Investment Opportunities

نمایشگاه بین المللی فرصت های بانکی، صرافی، بیمه و سرمایه گذاری عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━18 الی 20 فروردین 1399 


نمایشگاه بین المللی تکنولوژی عمان (کامکس)

COMEX Technology Show

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی عمان (کامکس) (به تعویق افتاد)━✥◈✥━ 25 الی 27 فروردین 1399 


نمایشگاه آموزش عالی عمان

GHEDEX 2020

نمایشگاه آموزش عالی عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━ 26 الی 28 فروردین 1399 


مهارت برای مشاغل آینده عمان

Skills For Future Jobs


مهارت برای مشاغل آینده عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━ 26 الی 28 فروردین 1399 

نمایشگاه آموزش های فنی و حرفه ای عمان

TRAINEX

نمایشگاه آموزش های فنی و حرفه ای عمان(به تعویق افتاد) ━✥◈✥━ 26 الی 28 فروردین 1399 


طراحی و ساخت در عمان

Oman Design & Build Week

هفته طراحی و ساخت عمان(بیگ شو) تا سال آینده به تعویق افتاد ━✥◈✥━ 2 فروردین 1400


 

نمایشگاه آب و انرژی عمان

Oman Energy & Water Conference & Exhibition

نمایشگاه و کنفرانس انرژی و آب عمان ━✥◈✥━ 10 الی 12 آذر 1399


نفت و انرژی عمان

Oman Petroleum & Energy Show (OPES)


نمایشگاه نفت و انرژی عمان ━✥◈✥━ 25 الی 27شهریور 1399

بهداشت و سلامت در عمان

Oman Health Exhibition & Conference


نمایشگاه و کنفرانس بهداشت و سلامت عمان ━✥◈✥━ 10 الی 12 آذر 1399 

انجمن بین المللی رادیولوژی عمان

International Society of Radiology (ISR) 2020


انجمن بین المللی رادیولوژی عمان━✥◈✥━ 10 الی 13 مهر 1399   

نمایشگاه مواد غذایی عمان

Food and Hospitality Oman

نمایشگاه مواد غذایی عمان━✥◈✥━ 14 الی 16 مهر 1399


Event-Thumbnail-280x265 (1)

OFSEC – Oman Fire, Safety & Security Exhibition


نمایشگاه آتش و ایمنی━✥◈✥━ 21 الی 23 مهر 1399