خدمات اتاق بازرگانی قطر به شرح ذیل می باشد :

 • تأییدیه امضا.
 • صدور گواهی مبدأ.
 • ثبت شرکت های تجاری.
 • حفظ اطلاعات اعضاء اتاق.
 • ارائه دایرکتوری تجاری و صنعتی قطر.
 • برگزاری سخنرانی ها، رویداد و سمینار.
 • حل اختلافات تجاری میان اعضای کمیسیون.
 • تهیه اطلاعات و داده های مربوط به شرکت های عضو.
 • بررسی مشکلات بخش کسب و کار و پیشنهاد راه حل.
 • ارائه مشاوره حقوقی به نمایندگان شرکت ها یا کارفرمایان.
 • تأیید فاکتورهای تجاری برای مقاصد صادرات و صادرات مجدد.
 • ارائه اطلاعات مربوط به صادرات مجدد قطر به سایر نقاط دنیا.
 • آماده سازی نسل جدید داوران قطری قادر به حل و فصل اختلافات.
 • پوشش همه اخبار و فعالیت های اتاق در روزنامه های محلی و عربی.
 • همکاری رسانه ای بین اتاق و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور.
 • انجام تحقیقات و مطالعات در مورد مسائل مربوط به بخش خصوصی.
 • همکاری با ادارات دولتی مربوطه و مراکز پژوهشی و مطالعاتی برای ارائه اطلاعات.
 • بررسی و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود عملکرد موسسات و سازمان های مربوطه.
 • ارائه گزارش های مربوط به صادرات قطر به ذینفعان با توجه به گواهی مبداهای صادر شده.
 • تشویق جامعه تجاری به استفاده از داوری اتاق در حل اختلافات به عنوان یک راه سریع و ارزان.
 • تهیه گزارش های مربوط به روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری قطر با کشورهای دیگر در جهان.
 • بررسی مقررات و قوانین مربوط به بخش کسب و کار و ارائه پیشنهادات یا اصلاحات به مقامات صالح.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین پروژه ها (به خصوص قوانین تجاری و اقتصادی) با توجه به منافع بخش خصوصی.
 • اتخاذ مفاهیم پیشرفته برای حل اختلافات بانکی، بازرگانی و سرمایه گذاری برای منافع جامعه تجاری و سرمایه گذاران داخلی و خارجی که تجارت بین المللی دارند.