درخواست گمرک ایران از وزارت صمت

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

ترخیص کالاها بدون اصلاح ثبت سفارش، در راستای جلوگیری از ایستایی و رسوب کالاها

معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران با ارسال نامه ای به مدرس خیابانی ، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ، از وی خواست موافقت کند در صورت تغییر ردیف تعرفه کالاها در گمرک ، به شرط ثابت ماندن شرح تجاری کالا، نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش نباشد.

در نامه مهرداد جمال ارونقی با عنوان حسین مدرس خیابانی، چنین آمده است :
« یکی از بندهای پیشنهادی گمرک ایران در خصوص ارائه راهکار عملیاتی جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار ریاست جمهوری رسید و از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اقدام ابلاغ گردید ” ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی به گمرک ، مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا ” بوده است که جهت اجراء به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردید.
نظر به اینکه وفق تصمیمات متخذه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کالاهای گروه دوم به زیر گروههای ۲۱ لغایت ۲۷ تقسیم گردیده ، در حال حاضر پیشنهاد فوق مبنی بر عدم نیاز به اصلاح ثبت سفارش تا زمانی قابل پذیرش می باشد که مشمول تغییر گروه کالایی نگردد ؛ حتی اگر شرح تجاری کالا تغییری ننماید.
لذا بمنظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالا و بمنظور تأمین بموقع مواد اولیه واحدهای تولیدی در سال مزین به «جهش تولید» و تأمین کالاهای اساسی و ضروری ، پیشنهاد می گردد در صورتی که با تغییر ردیف تعرفه استنباطی گمرک، شرح تجاری کالا ثابت بوده باشد و :
۱- تغییر گروه کالایی، درون خود گروه های ۲۱ یا ۲۲ ( که هر دو گروه شامل تامین ارز نیمایی می باشند) صورت گیرد؛
۲- تغییر گروه کالایی، درون خود گروه های ۲۳ تا ۲۶ ( که هر چهار گروه کالایی شامل تامین ارز از محل صادرات می باشند) صورت گیرد (مثلاً- گروه کالای اظهاری ۲۳ و گروه کالای استنباطی گمرک نیز همان ۲۳ باشد)؛
۳- تغییر گروه کالایی صرفاً در جهت کاهشی باشد مثلاً از ۲۵ به ۲۴ یا از ۲۳ به ۲۲ و … ؛
ادامه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و فرآیندهای بعدی آن امکان پذیرباشد.»

معاون فنی گمرک ایران در پایان مکاتبه خود، خاطرنشان ساخته  است: « قطعاً و یقیناً پذیرش پیشنهادات فوق ، از ایستائی های غیرمعمول برای اصلاح یا ویرایش ثبت سفارش کاسته و اثر چشمگیری در کاهش زمان ترخیص کالا خواهد گذاشت.»

دیدگاهتان را بنویسید