سخنرانی سلطان هیثم به مناسبت پنجاهمین روز ملی عمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

ما در این روز فرخنده به مناسبت یکی از روزهای مهم عمان ، پنجاهمین سالگرد رنسانس مدرن عمان را جشن میگیریم اما شرایط استثنایی کنونی کشور و همه دنیا باعث شد که تصمیم بگیریم، محدوده جشن های امسال با اقدامات پیشگیرانه و با هدف محافظت از سلامت و ایمنی همه مردم محدود شود.

عمان، به خواست خداوند متعال توانسته است از طریق رهبری پادشاه فقید خود سلطان قابوس بن سعید، و فداکاری های مردم خود، بر چالش های مطرح شده طی دهه های گذشته عاقلانه و با درایت فائق آید. عمان برای همه ما و برای نسل های آینده منبع قدرت، غرور و افتخار باقی خواهد ماند. این کشور توانسته است یک رنسانس مدرن ایجاد کند که شهروند عمانی را در اولویت های خود قرار دهد. تاریخ ریشه دار ما و نقش ما در تمدن بشری، سنگ بنای محکمی برای ایجاد روند توسعه تشکیل داده که تمام مناطق کشورمان و در سراسر منطقه جغرافیایی گستره آن را پوشانیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید