صادرات با اعمال شاقه و حتی زندان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

برخی نمایندگان مجلس در طرحی که در حال تدوین و نهایی شدن است، به دنبال تعیین مجازات و جریمه برای صادرکنندگانی هستند که ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازنگردانند. این طرح که از آن به عنوان جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، یاد می‌شود طی هفته گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و قرار است پس از نهایی شدن، طی جلسه علنی روی میز هیات رئیسه مجلس قرار گیرد.

در این طرح آمده‌است: «تمامی صادرکنندگان کالا‌ها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده‌است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی توام با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن ابراز کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید