صادرات به عمان | صادرات ماهی به عمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

در صورت داشتن سوال از صادرات به عمان، ترخیص در عمان ،  حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، حمل دریایی به عمان ، فرصت های سرمایه گذاری در عمان ، مشاوره سرمایه گذاری در عمان صادرات ماهی به عمان با ما در ارتباط باشید

در کشورمان ایران، سالانه نزدیك به 500 هزارتن ماهی گرمابی و سردآبی، 50 هزارتن میگوی پرورشی، سه هزارتن گوشت ماهیان خاویاری، پنج تن خاویار پرورشی، بیش از 15 هزارتن پرورش ماهی در قفس، نزدیك به 200 میلیون قطعه ماهیان زینتی از محل آبزی پروری در كشورما تولید می شود.

سالانه بیش از 770 هزارتن ماهی و میگو از صید ساحلی و فراساحلی، بیش از 170 هزارتن از آبهای اقیانوس هند، بیش از 330 هزارتن صید آبزیان كفزی انجام می شود كه رقم قابل توجهی است. صید تن ماهیان با قلاب، افزایش صید فانوس ماهیان، تعدد كارخانه های فرآوری، افزایش سرمایه گذاری های گسترده و استفاده از نیروهای بومی تربیت شده در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
امروز ایران آمادگی سرمایه گذاری های مشترك با عمان در زمینه شیلاتی دارد و می تواند تجربیات اجرایی ، دستاوردهای تحقیقاتی خود را در اختیار طرف عمانی قرار دهد.

وضعیت پرورش آبزیان در عمان
سال 2018 مجموع تولید صید و پرورش آبزیان عمان 553 هزارتن بود كه نسبت به سال 2017 نزدیك 50 درصد رشد یافت.
اكنون عمان بخشی از میگو و ماهی مورد نیاز خود را به شكل خشك از امارات وارد می كند كه می توان از ظرفیت ایران برای واردات میگو و ماهی خشك استفاده كرد.
عمان توسعه برنامه های صید و صیادی و آبزی پروری و همچنین پرورش ماهی در قفس و توسعه پرورش ماهی سالمون را آغاز كرده كه می تواند تولیدات کشور را تا سال 2023 به یك میلیون و 300 هزارتن برساند.
شیلات عمان دارای 50 هزار صیاد فنی، 23 هزار شناور كوچك، 100 كارخانه فرآوری است و حدود 300 هزارتن صادرات ماهی به 63 كشور همجوار آسیای میانه، اروپا ، ویتنام و برزیل انجام می شود.

سهم واردات ماهی در عمان مربوط به چه کشورهایی با چه نوع ماهی هایی است:

از صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، حمل دریایی به عمان ، فرصت های سرمایه گذاری در عمان ، مشاوره سرمایه گذاری در عمان صادرات ماهی به عمان نوع ماهی زیر اسم کشورها نوشته شده

24٪ (233 هزار) – یمن

15.3٪ (148 هزار) – ایران

5.13٪ (49 هزار) – فرانسه

4.55٪ (43 هزار) – مصر

2.7٪ (26 هزار) – قطر

2.64٪ (25 هزار) – دانمارک

1.14٪ (11 هزار) – مالزی

0.928٪ (8.95 هزار) – آلمان

0.802٪ (7.74 هزار) – نروژ

صادرات به عمان

ارزش واردات گروه کالایی 0305 “ماهی ، خشک، در آب نمک؛ ماهی در سال 2018 در عمان 964 هزار دلار بوده است. فروش گروه کالایی 0305 به عمان در مقایسه با سال 2017 چیزی حدود 13.4 درصد یعنی 114 هزار دلار افزایش یافت. تصویر زیر کشورهای صادر کننده ماهی به عمان هستند:

از صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، حمل دریایی به عمان ، فرصت های سرمایه گذاری در عمان ، مشاوره سرمایه گذاری در عمان صادرات ماهی به عمان

 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن سوال از صادرات به عمان، ترخیص در عمان ،  حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، حمل دریایی به عمان ، فرصت های سرمایه گذاری در عمان ، مشاوره سرمایه گذاری در عمان صادرات ماهی به عمان با ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید