سلطان هیثم: اقتصاد عمان طی پنج سال آینده شاهد رشد خواهد بود

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

سلطان هیثم:
بحران، چالش ها و دشواری ها فرصتی برای آزمایش آمادگی و توانایی های کشور فراهم می کند.
بحران کنونی دیدگاه های گسترده ای را برای مردم فراهم کرده است تا در راه حل های مبتنی بر نوآوری و خلاقیت مشارکت داشته باشند.

<به گفته سلطان، اقتصاد عمان طی پنج سال آینده شاهد رشد خواهد بود.>

“علی رغم چالش های پیش روی اقتصاد، ما یقین داریم که برنامه توازن مالی و رویه های مربوطه که اخیراً توسط دولت تأیید شده است، بدون شک اقتصاد ما را به سواحل امنی هدایت خواهد کرد. اقتصاد عمان طی پنج سال آینده شاهد رشد خواهد بود که انتظارات همه شهروندان این کشور عزیز را برآورده می کند. “

دیدگاهتان را بنویسید