فروش زمین های واگذار شده به سرمایه گذاران جرم است

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

مرجع عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان(اوپاز) نسبت به اقدامات غیرقانونی ذینفعان و سرمایه گذاران زمین هایی که در منطقه ویژه اقتصادی دقم به آنها اعطا شده، هشدار داد.

اوپاز گفت، این روش ها شامل قرار دادن زمین برای فروش در بازارهای مختلف، وب سایت ها، رسانه های اجتماعی و پلتفرم های تجاری است.
این مقام اظهار داشت که چنین اقداماتی نقض اموال دولت است و مغایر با قوانین و مقررات می باشد. این زمین ها به ذینفعان و سرمایه گذاران با هدف ایجاد یک پروژه خاص مطابق با شرایط قرارداد امضا شده است و این دست اقدامات مالک را در معرض مسئولیت قانونی قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید