از سی ام تیرماه شرکت های عمان نیاز به داشتن کارت مالیاتی دارند که در کلیه مکاتبات ، لوایح ، اسناد و قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مقامت ارشد سازمان امور مالیاتی عمان اعلام کرد: این کارت هایِ مالیاتیِ اجباری را برای شرکتهای کوچک و متوسط اجرا می کند. سیستم کارت مالیاتی شماره شناسایی را برای همه مکاتبات ، لوایح ، اسناد و قراردادها در اختیار شما قرار می دهد. “شرکتهایی که در عمان فعالیت می کنند به عنوان SAOC ، SAOG ، LLC ، SME و شعب شرکت های خارجی نیاز به داشتن کارت مالیات دارند. شماره شناسایی منحصر به فرد در کارت مالیاتی باید برای فاکتورها و مکاتبات رسمی استفاده شود. به گفته وی جریمه ای بین 200 تا 5000 ریال عمان را به مودیان مالیاتی که تا آن زمان کارت مالیاتی دریافت نکرده اند ، تحمیل کند.

در اینجا فایل های مهمی را از قوانین مالیاتی کشور عمان قرار دادیم که مطالعه آن بسیار سودمند است: