صادرات کالا از عمان

صادرات می تواند به عنوان فرایند خارج کردن کالا از عمان از طریق دفاتر گمرکی زمینی، دریایی یا هوایی، تعریف شود.برای انجام امور مربوط به صادرات، مدارک زیر مورد نیاز است :

 • لیست بسته بندی کالاها.
 • یک کپی از فاکتور صادرات.
 • پر کردن اظهار صادرات و فرم ترخیص، طبقه بندی کالاه.
 • نامه درخواست صادرات وسایل شخصی و یا استفاده شده از طرف کارفرما (فقط برای شهروندان غیر عمانی)

صادرات مجدد کالا به عمان

صادرات مجدد را می توان به عنوان خارج کردن کالا طبق قوانین و مقررات از عمان و یا منطقه آزاد تعریف کرد. نوع  کالاها است که قابلیت صادرات مجدد را دارند، به شرح زیر است :

 • کالاهای معلق در انبار گمرک.
 • کالاهای که موقتا وارد عمان شده اند و مالک قصد صادرات مجدد آن ها را دارد.
 • کالاهای وارداتی که  از انبار گمرک ترخیص نشده اند (تنها در دفاتر گمرک هوایی و دریایی)
 • محصولاتی که برای صادرات وارد شده اند و در ازای ضمانت بانکی و یا نقدی ترخیص موقت شده اند، این ضمانت شامل هزینه های گمرکی مدت زمان ترخیص موقت (کمتر از 6 ماه) می شود.

شرکت بازرگانی آریامس کلیه امور مربوط به صادرات مجدد کالای شما را انجام خواهد داد، کلیه وارد کنندگانی که پس از تحریم ها با مشکل دریافت مواد اولیه مواجه شده اند می توانند با استفاده از صادرات مجدد در کشور عمان به هر تعداد کانتینر، بدون مشکل روال کار خود را مثل سابق ادامه دهند.

 شرایط مورد نیاز برای بهرمندی از سیستم صادرات مجدد به عمان

 • اگر این کالاها به کشور بازگردانده شوند، مالیات و هزینه های گمرکی باید پرداخت شود.
 • نام مبدا باید با نام تولید کننده ای که تحت آن محموله رسیده و یا با نام شخص دیگری که مجوز تولیدکننده را دارد، یکی باشد.
 • سیستم صادرات مجدد تمام کالاهای عنوان شده را در بر می گیرد جز کالاهای تعلیقی و آن هایی که هزینه های خصوصی دارند.
 • هدف از صادرات مجدد محموله باید همان باشد که در مانیفست گمرک بیان شده است. می توان این محموله را در چندین قسمت صادرات مجدد کرد به شرطی که ارزش هر قسمت کمتر از 2000 ریال نباشد.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالاهای صادرات مجدد به عمان

 • لیست بسته بندی.
 • فاکتور لیست صادرات.            
 • کپی لیست واردات (فاکتور)
 • نامه درخواست صادرات مجدد.
 • مانیفست حمل  (تنها در دفاتر گمرک هوایی و دریایی)
 • پر کردن فرم ترخیص و بیانیه واردات، طبقه بندی کالاها طبق روش گمرک.
 • هزینه های گمرکی کالاهایی که صادرات مجدد می شوند، پس از تایید خروج توسط مامورین گمرک، عودت داده می شوند.

واردات کالا به عمان

 واردات را می توان به عنوان روند آوردن زمینی، هوایی یا دریایی کالا مطابق با قوانین معین به کشور عمان از طریق دفاتر گمرکی تعریف کرد. برای ترخیص کالای وارداتی، مدارک زیر مورد نیاز است :

 • فهرست کالاها.
 • لیست بسته بندی کالاها.
 • گواهی معتبر از تولید کننده.
 • مجوز تحویل کالا به نماینده حمل.
 • بارنامه (تنها در دفاترگمرکی دریایی و هوایی)
 • مجوز معتبر از مسئول ترخیص کالا از گمرک.
 • تاییدیه مقام مسئول (تنها برای کالاهای مشخص)
 • کپی معتبر از ثبت تجاری و فرم فعالیت (یا اجازه واردات)
 • کپی معتبر از گواهی وابسته به اتاق صنعت و بازرگانی عمان.
 • مانیفست محموله ( سندی که شامل شرح جزئیات محموله است)
 • پر کردن اظهار واردات و فرم ترخیص و طبقه بندی محصولات طبق روند گمرک.
 • پرداخت مالیات و هزینه های گمرکی برای ارزش کل بار شامل محموله و بیمه (CIF).

* در صورت عدم وجود فاکتور معتبر خرید و یا یک گواهی معتبر از تولید کننده، هزینه نقدی ترخیص کالا از گمرک 20 ریال خواهد بود که در صورت ارائه مدارک مورد نیاز ظرف 90 روز از تاریخ پرداخت، قابل برگشت است.

واردات موقت به عمان

کالاهای ترانزیتی

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالاهای ترانزیتی

 • مانیفست حمل.
 • کپی فاکتور خرید.
 • لیست بسته بندی کالاها.
 • بارنامه (فقط هوایی و دریایی)
 • مجوز معتبر برای ترخیص از گمرک.
 • مجوز تحویل صادر شده توسط نماینده حمل.
 • پرداخت تمام هزینه های گمرکی کالاهای ترانزیتی به عنوان ضمانت.
 • پر کردن مانیفست ترانزیت و فرم ترخیص و طبقه بندی کالاها و سایر مدارک مورد نیاز برای تحویل.

کالاهای وارداتی برای مدت یا استفاده موقت

کالاهایی که تحت شرایط زیر و بدون پرداخت مالیات و هزینه های گمرکی می توانند ورود موقت داشته باشند :

 • ماشین آلات و تجهیزات سنگینی که می توانند در انجام پروژه ها و آزمایش های علمی مربوط، با توجه به شرایط زیر استفاده شوند :

1-کالا در بازار داخلی موجود نباشند.

2- واردات فقط به منظور انجام پروژه های دولتی و یا سرمایه گذاری باشد.

3- شارژ ماشین آلات و تجهیزات وارداتی ممنوع است مگر با مجوز مدیر کل گمرک.

4- کالاها تنها در پروژه ای که به خاطر آن واردات صورت گرفته می توانند استفاده شوند.

5- سیستم واردات موقت بر قطعات یدکی، لاستیک، باتری و سایر موارد مصرفی در پروژه ها اعمال نمی شود.

6- مدت زمان واردات موقت 6 ماه است که می توان آن را برای مدت زمان مشابه، حداقل به مدت 7 سال،  تمدید کرد، مگر اینکه زمان مورد نیاز برای انجام پروژه بیش از این مدت شود.

 • نمونه تجاری برای نمایش.
 • ظروف و بسته های که برای پر کردن آورده شده اند.
 • ماشین آلات و تجهیزات است که برای تعمیرات وارد شده اند.
 • تجهیزات وارداتی برای زمین های بازی و سالن های تئاتر و موارد مشابه.
 • کالاهای خارجی که برای تکمیل تولید برای یک دوره موقت کمتر از یک سال وارد شده اند.

مدارک لازم برای ترخیص کالاهای ورود موقت به عمان

 • لیست بسته بندی.
 • اصل فاکتورهای خرید.
 • تاییدیه مقامات مسئول.
 • گواهی معتبر از سازنده.
 • بارنامه (تنها گمرک هوایی و دریایی)
 • مجوز معتبر از صاحب کالا برای ترخیص کالا از گمرک.
 • مجوز تحویل توسط عامل حمل در دفاتر گمرکی دریایی و هوایی.
 • پر کردن مانیفست صادرات و فرم ترخیص و طبقه بندی کالاها طبق سیستم عامل.
 • درخواست کتبی ورود موقت کالا همراه با دیگر مدارک لازم برای ارائه به افسر مسئول.
 • کپی معتبر از مجوز تجاری و فرم فعالیت، در صورتی که هیچ فعالیت تجاری وجود نداشته باشد، اجازه واردات لازم است.
 • سپرده کردن ارزش هزینه های گمرکی مورد نیاز (CIF) به صورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به نام مدیر کل گمرک.
 • مدارک لازم کالاهایی که برای زمین های بازی، سالن های تئاتر و مراکز نمایشگاهی وارد می شوند باید دو هفته قبل از تاریخ ورود ارسال شوند.