ناگفته های همکاری اقتصادی عمان وعربستان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان و مشاوره بازرگانی در عمان اقتصادی عمان با ما در ارتباط باشید.

 

مدتی است عمان و عربستان وارد مرحله جدیدی از مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری شده اند که از حمایت های سیاسی دو کشور برخوردار است و علاقه آن ها به تقویت روابط همکاری با هدف تحقق منافع مشترک را نشان می دهد.

این مشارکت از اهداف بلند پروازانه تعیین شده توسط عمان در چشم انداز 2040 و عربستان در چشم انداز 2030 ناشی می شود. این دو چشم انداز حجم عظیمی از فرصت های سرمایه گذاری را در بر می گیرند که در مجموع سکوی پرشی برای تنوع اقتصادی است. این رویكرد ایجاد شرایط مطلوب برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران در جهت توسعه فرصت های شغلی برای نیروی انسانی داخلی و تحریک رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری را پیش بینی می كند.

در چارچوب چشم انداز عمان 2040، این کشورمی کوشد، زمینه های محکمی برای ایجاد تنوع اقتصادی با فناوری، دانش و نوآوری ایجاد کند. این نوعی اقتصاد مبتنی بر تحکیم اتصالات خط مقدم و پشتیبانی از سمت عقب با هدف گسترش پایگاه تولید-صادرات علاوه بر دستیابی به تنوع شرکای تجاری خواهد بود و این روند باعث سرمایه گذاری در بخشهای با ارزش افزوده بالا و افزایش سهم بخشهای غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

عربستان سعودی تأیید می کند که توانایی های سرمایه گذاری آن پیشران تنوع اقتصادی است. “برنامه توسعه صنعت ملی و خدمات لجستیکی” که در متن چشم انداز 2030 عربستان دیده می شود، زیرساخت های بخش های پایه ای را افزایش می دهد. این چشم انداز یکی از ارکان اصلی برای ارتقا رقابت و جذابیت این کشوربه عنوان یک مرکز سرمایه گذاری ایده آل است و این علاوه بر استفاده ایده آل عربستان از منابع، بهبود تعادل تجاری و ایجاد یک صنعت پیشرفته محلی است که در بازارهای جهانی رقابت می کند و تحقق سایر مزایای پایدار مبتنی بر نوآوری و تحریک سرمایه گذاری ها است.

مقامات دو طرف پیشنهادهایی برای فعال کردن روابط تجاری بین عمان و عربستان، تقویت مبادلات تجاری و افزایش فرصت های سرمایه گذاری، با تأکید بر زمینه های غیر نفتی (لجستیک و گردشگری) و در زمینه های امنیت غذایی، معدن، صنعت، بهداشت و آموزش ارائه و یک کمیته مشترک بخش دولتی و خصوصی در سطح وزیران و پایین تر برای پیگیری و تقویت همکاری تشکیل داده اند.

دو طرف تأیید دارند که تسریع در ساخت مسیر مستقیم ین عمان و عربستان به کاهش هزینه حمل و نقل و باربری صادرات و واردات و تسهیل جابجایی بازرگانان و سرمایه گذاران کمک می کند. آنها خاطرنشان کردند که این جاده به بخش های تدارکات و جهانگردی نیرو می بخشد و ایجاد سرمایه گذاریهای مشترک را تا حد زیادی تقویت می کند. همچنین از بندرهای صحار و دوقم بهره مند خواهد شد. پس از افتتاح بزرگراه عمان-عربستان و در صورت افزودن مسیر راه آهن، دو طرف می توانند به راحتی سرمایه گذاری های مشترکی را در شهرک صنعتی صحار و منطقه ویژه اقتصادی در دوقم (یکی از مهمترین مراکز خصوصی سرمایه گذاری در عمان) انجام دهند.

پادشاهی عربستان سعودی در بسیاری از پروژه های اقتصادی عمان به عنوان شریکی استراتژیک در نظر گرفته شده است. از جمله توسعه شهر اقتصادی خزائن، نیروگاه مستقل صلاله2 (که ژاپن نیز در آن مشارکت دارد) و کارخانه آب شیرین کن صلاله.

چشم اندازهای ملی -چشم انداز 2040 عمان و چشم انداز 2030 عربستان- در راستای تنظیم روندها و اهداف اقتصادی که منجر به دستیابی به تحول، افزایش تنوع اقتصادی و افزایش تجارت با سایر کشورها از طریق برنامه های اجرایی و برنامه های تحول حاصل از هر دو چشم انداز است، کار می کنند.

سرمایه گذاری عربستان در عمان در چندین بخش اقتصادی و تولیدی عمدتا تجارت، ساخت و ساز و خدمات توزیع می شود.

طبق آمارها نرخ رشد سالانه صادرات عربستان به عمان در مدت پنج سال (2016-2020) 6.94 درصد و نرخ رشد سالانه صادرات عمان به عربستان سعودی طی همین مدت 7.4 درصد بوده است.

حدود 1079 شرکت سعودی تا پایان سال 2020 در سلطنت سرمایه گذاری کرده اند که سرمایه گذاری های ثبت شده آن ها بیش از 1818 میلیون ريال عمان بوده است. رشد صادرات عربستان به عمان در سال 2020 نسبت به سال 2019، 16.6٪ ثبت شده است.

عربستان سعودی از مهمترین شرکای تجاری عمان است. به طوری که در سال 2020، مقام دوم را بین واردکنندگان صادرات غیرنفتی عمانی و همچنین مقام چهارم در کشورهای صادرات مجدد و مقام پنجم در واردات کالاهای عمان را به خود اختصاص داد.

از نظر واردات ماهی عمان در سال 2019، عربستان سعودی مقام دوم را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مقام چهارم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد.

 

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان و مشاوره بازرگانی در عمان اقتصادی عمان با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید