همه چیز درباره اعتبار بخش بانکی عمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان و مشاوره بازرگانی در عمان اعتبار بخش بانکی عمان  با ما در ارتباط باشید.

اعتبار بخش بانکی در عمان به 27.2 میلیارد ريال عمان رسید

نهادهای بانکی اسلامی عمان، در پایان مارس 2021، 4.5 میلیارد دلار سرمایه تأمین کردند که رشدی 11.0 درصدی نسبت سال قبل داشته است.

داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی عمانCBO نشان می دهد که کل سپرده های نگهداری شده در بانک های عادی و اسلامی (که به عنوان شرکت های سپرده گذاری یا ODC نیز شناخته می شوند) رشد سالانه 2.5 درصد داشته و در پایان مارس 2021، به 24.7 میلیارد ريال عمان و کل سپرده های بخش خصوصی با افزایش 7.3 درصدی به 17.1 میلیارد رسیده است.

تولید ناخالص داخلی اسمی، طبق اطلاعات اولیه منتشر شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات، در سه ماهه چهارم سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15.3 درصد کاهش نشان می دهد. این انقباض ناشی از کاهش تولید 23.4 درصدی در بخش هیدروکربن و 10.5 درصدی در بخش غیر هیدروکربن است. متوسط ​​قیمت نفت عمان طی مارس 2021 با 49.5 دلار در هر بشکه 23.1 درصد کمتر از مارس 2020 بود.

متوسط ​​تولید روزانه نفت با 953.6 هزار بشکه در طول مارس 2021، 4.5 درصد کاهش یافته و شاخص قیمت مصرف کننده در این زمان با کاهش 1.1 درصدی روبرو شد.

کل اعتبار معوقه ارائه شده توسط ODCها در پایان مارس 2021 با 3.0 درصد رشد، به 27.2 میلیارد ريال عمان و اعتبار در بخش خصوصی با رشد نسبتاً متوسط ​​0.9 درصدی به 23.3 میلیارد رسید.

سهم بخشهای غیر مالیِ شرکتهای بزرگ و خانوارها (عمدتا گیرنده وامهای شخصی) در کلِ اعتبارِ بخش خصوصی به ترتیب 46.8 و 45 درصد و سهم شرکتهای مالی 4.9 درصد، در پایان مارس 2021 بود. سایر بخشها 3.3 درصد باقیمانده ی اعتبار کلِ بخش خصوصی در همین زمان را دریافت کردند.

در سپرده های بخش خصوصی، سهم سپرده های خانوار 51.0 درصد است و پس از آن شرکت های غیرمالی با 32.7 درصد، شرکت های مالی با 13.9 درصد و سایر بخش ها با 2.4 درصد قرار دارند.

ترازنامه ترکیبی بانکهای عادی، از اواخر مارس 2021، رشد سالانه 1.5 درصدی در کل اعتبار معوقه را نشان می دهد. اعتبار بخش خصوصی 0.7 کاهش یافته و به 19.1 میلیارد ريال عمان رسیده، در حالی که سرمایه گذاری کلی آنها در اوراق بهادار با 24.9 درصد افزایش، 4.6 میلیارد ريال در پایان مارس 2021 است.

سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی، با افزایش 5.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1.8 میلیارد ريال عمان بوده و سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی با کاهش 13.9 درصدی به 0.96 میلیارد در پایان مارس 2021 رسیده است.

سپرده های کل، نزد بانک های عادی در پایان مارس 2021 با 0.8 درصد افزایش به 20.7 میلیارد ريال رسید و سپرده های دولتی شاهد کاهش 10.5 درصدی و میزان 4/4 میلیارد بود، به همین ترتیب سپرده های شرکت های سهامی عام با 19.7 درصد کاهش به 1.2 میلیارد ريال عمان رسید. سپرده های بخش خصوصی که 70.4 درصد از کل سپرده ها در بانک های عادی را به خود اختصاص داده اند، در مارس 2021 با رشد 6.7 درصدی به 14.6 میلیارد رسیده اند.

نهادهای بانکی اسلامی در پایان مارس 2021، 4.5 میلیارد ریال اعتبار تأمین کردند که رشدی 11.0 درصدی نسبت به سال قبل دارد.

کل سپرده های موجود در بانک ها با 12.7 درصد افزایش به 3.9 میلیارد ريال رسید و کل دارایی بانک های اسلامی با 12.2 درصد افزایش سالانه، به 5.4 میلیارد که در پایان مارس 2021 حدود 14.7 درصد از دارایی های سیستم بانکی را تشکیل می داد.

 

در صورت داشتن سوال از هزینه ارسال کالا به عمان و حمل بار به عمان ، صادرات به عمان، ترخیص در عمان ، حمل دریایی به عمان ، صادرات محصول به عمان ، حواله پول به عمان ، ارسال پول به عمان و مشاوره بازرگانی در عمان اعتبار بخش بانکی عمان  با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید