همه چیز درباره بودجه 2022 عمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

سلطان هیثم بن طارق با صدور فرمان سلطنتی بودجه عمومی دولت را برای سال مالی 2022 تصویب کرد. بودجه 2022 عمان
ماه گذشته، سلطان سلیم الحبسی، وزیر دارایی، گفت که مجموع درآمدهای عمومی بودجه دولتی 2022، 10.58 میلیارد ریال عمان برآورد شده است که 6 درصد بیشتر از درآمدهای جمع آوری شده در سال 2021 است.
بازده نفت و گاز 68 درصد از کل درآمدها را تشکیل می دهد، در مقابل 32 درصد برای درآمدهای غیرنفتی و گازی تعیین شده است.
کسری بودجه سال 2022 1.5 میلیارد ریال عمان برآورد می شود که 15 درصد از کل درآمدها و 5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد که در محدوده کسری برآورد شده در برنامه مالی میان مدت (MTFP) قرار خواهد گرفت.
بخشی از کسری از طریق استقراض خارجی و داخلی تامین می شود، در حالی که مابقی که 400 میلیون ریال عمان تخمین زده می شود، از طریق برداشت از ذخایر دولت تامین می شود.
وزیر دارایی، گفت که داده های اولیه حاکی از این واقعیت است که علیرغم نوسانات قیمت نفت در دوره گذشته، بودجه دولتی 2022 کمترین کسری از سال 2014 را به ثبت می رساند.
الحبسی افزود که بودجه سال 2022 به گونه ای تنظیم شد که با اهداف و ارکان دهمین برنامه پنج ساله (2021-2025)، اولین مرحله در چشم انداز 2040 عمان، استراتژی بلندمدت این کشور برای دستیابی به پایداری مالی و ایجاد انگیزه، مطابقت داشته باشد.

الحبسی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش قیمت نفت از قیمت مصوب در بودجه، اولویت با استفاده از مازاد برای کاهش کسری و بازپرداخت اقساط وام ها خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید