وزارت بازرگانی عمان بخش مخصوص به بریتانیا ایجاد میکند

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

وزارت بازرگانی عمان به زودی بخش ویژه‌ای را ایجاد خواهد کرد تا صرفاً بر پیشنهادات تجاری و سرمایه‌گذاری یا درخواست‌های بریتانیا که در حال حاضر بزرگترین سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در سلطان نشین عمان است تمرکز کند.
قیس محمد الیوسف وزیر بازرگانی با اعلام برنامه‌هایی برای ایجاد یک بخش با محوریت بریتانیا در این وزارتخانه، گفت که این اقدام به رسمیت شناختن روابط دوجانبه طولانی مدت بریتانیا با عمان است.

ایشان ضمن تشویق شرکت‌های بریتانیایی به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان، گفت: به منظور حمایت از شرکت‌های بریتانیایی وزارت من به زودی یک تجارت اختصاصی ویژه بریتانیا-عمان را راه‌اندازی خواهد کرد.
وی افزود: قرن ها پیوند سودمند بین دو کشور در فوریه 2019 با امضای توافق نامه جامع دوستی پایدار تقویت شد. وزارت بازرگانی عمان

وزیر عمان در سخنرانی خود همچنین از برنامه های دولت بریتانیا برای بررسی توافقنامه های جدید تجارت آزاد با بلوک های اقتصادی جهانی، به ویژه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) استقبال کرد. او در این رابطه به قرارداد تجاری آزاد عمان و آمریکا اشاره کرد که یک قرارداد تجاری است که سلطان نشین عمان را به یک اقتصاد رقابتی تر، پویاتر و آینده محور تبدیل کرده است.

 

 

وزیر عمان در سخنرانی خود همچنین از برنامه های دولت بریتانیا برای بررسی توافقنامه های جدید تجارت آزاد با بلوک های اقتصادی جهانی، به ویژه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) استقبال کرد. او در این رابطه به قرارداد تجاری آزاد عمان و آمریکا اشاره کرد که یک قرارداد تجاری است که سلطان نشین عمان را به یک اقتصاد رقابتی تر، پویاتر و آینده محور تبدیل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید