پروژه الشرق کشورعمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

دکتر سالم المحروقی، وزیر میراث و گردشگری، در توییتی اعلام کرد که پروژه الشرق و باغ گیاه شناسی عمان در مسیری قرار دارند تا معادله جدیدی را در بخش گردشگری و تفریحات عمان ایجاد کنند.

ایشان روز گذشته از محل پروژه الشرق بازدید کرد.
پروژه الشرق که توسط “شركت أساس” توسعه یافته است، واقع در المدينة الزرقاء، است و متشکل از تعدادی هتل، اقامتگاه، پارک آبی، شهربازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی مختلف می باشد.
پیش بینی شده که تکمیل این پروژه در ابتدای سال 2024 صورت خواهد گرفت.

 

دکتر سالم المحروقی، وزیر میراث و گردشگری، در توییتی اعلام کرد که پروژه الشرق و باغ گیاه شناسی عمان در مسیری قرار دارند تا معادله جدیدی را در بخش گردشگری و تفریحات عمان ایجاد کنند.

ایشان روز گذشته از محل پروژه الشرق بازدید کرد.
پروژه الشرق که توسط “شركت أساس” توسعه یافته است، واقع در المدينة الزرقاء، است و متشکل از تعدادی هتل، اقامتگاه، پارک آبی، شهربازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی مختلف می باشد.
پیش بینی شده که تکمیل این پروژه در ابتدای سال 2024 صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید