گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان شامل تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان | از تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تا تعداد عمل های جراحی انجام شده

هزینه های بخش بهداشت از کل هزینه های دولت عمان در سال 2020 به 7.4 درصد رسید.

علاوه بر این، سهم بخش سلامت در تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت های فعلی حدود 954.1 میلیون ریال عمان یا 3.9 درصد بوده است.

تعداد موسسات بهداشتی در عمان در سال 2020 به 1587 مورد رسید که 64 درصد از آنها را کلینیک های خصوصی تشکیل می دهند.

بر اساس “بولتن سلامت” منتشر شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات، درصد اشتغال ملی در موسسات بهداشتی دولتی و خصوصی نسبت به سال 2016 حدود 7 درصد افزایش یافته است.

در مورد میانگین تعداد مراجعه به ازای هر نفر در سال به کلینیک های سرپایی موسسات وابسته به وزارت بهداشت، بولتن نشان می دهد که از 3.5 درصد در سال 2016 به 2.3 درصد در سال 2020 کاهش یافته است.

استان الباطنه شمالی از نظر مراجعه بیماران به کلینیک های سرپایی موسسات وزارت بهداشت بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد و به 18.7 درصد رسید.

از مجموع بازدیدهای انجام شده از استانداری های عمان، ویزیت “بیماران مهاجر” به کلینیک های سرپایی وزارت بهداشت 5.4 درصد از کل ویزیت ها در سال 2020 را به خود اختصاص داده است.

با توجه به شاخص‌های سلامت و رفتار سالم، بولتن نشان می‌دهد که میزان پوشش واکسیناسیون برای کودکان در سال 2020 به 100 درصد رسیده است، در حالی که نرخ مرگ و میر مادران از 13.4 فوتی در هر 100.000 تولد زنده در سال 2016 به 29.4 فوتی در هر 100.000 تولد افزایش یافته است.

استان البریمی بالاترین درصد عمل سزارین را از مجموع تولدها در سایر استان ها داشت، زیرا در سال 2020 26.8 درصد بوده است.

این بولتن همچنین نشان می دهد که استان الباطنه شمالی با 17.5 درصد، بالاترین میزان ابتلا به “بیماری های گوش” را دارد، در حالی که استان الوسطی با 1.7 درصد کمترین میزان ابتلا را دارد.

این بولتن نشان داد که کل مراجعات به کلینیک های روانپزشکی در الباطنه شمالی بالغ بر 25342 نفر بوده است که بالاترین میزان در بین استان ها در سال 2020 است.

درصد عمل های جراحی انجام شده در موسسات وابسته به وزارت بهداشت بین سال‌های 2016 تا 2020 بیش از 50 درصد کاهش داشته است. کمترین تعداد عکسبرداری با اشعه ایکس در استان مسندم انجام شده است که 1.1 درصد از کل عکسبرداری با اشعه ایکس در استانهای سلطان نشین را شامل می شود.

این در حالی است که تعداد اهداکنندگان خون در بانک های خون بین سال های 2016 تا 2020 6.7 درصد افزایش یافته است.
بولتن آمار سلامت نشان می دهد که با افزایش تعداد بیماران، مراکز دیالیز با وجود 24 مرکز به 2264 بیمار، شاهد گسترش کمی و کیفی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید