درباره عمان | عمان در میان صلح‌آمیزترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
19
ژوئن
درباره عمان | عمان در میان صلح‌آمیزترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
دسته بندی

درباره عمان | عمان در میان صلح‌آمیزترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای هفتمین سال متوالی در شاخص صلح جهانی (GPI) ، عمان در میان صلح‌آمیزترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفت….