راه اندازی مشاغل خانگی در عمان | کسب و کارهای خانگی در عمان | آیا امکان پذیر است؟

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

راه اندازی مشاغل خانگی در عمان | کسب و کارهای خانگی در عمان | آیا امکان پذیر است؟
بر اساس آیین نامه، مشاغل خانگی تنها پس از اخذ مجوز از وزارتخانه با هماهنگی مرجع ذی صلاح مجاز به فعالیت هستند.
طبق قانون جدیدی که تازه منتشر شده است، مشاغل خانگی باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اجرای این تصمیم، وضعیت خود را اصلاح کنند.  کسب و کارهای خانگی در عمان

برای دریافت مجوز، شرایط زیر لازم است.
متقاضی مجوز باید ملیت عمانی داشته باشد،
سن متقاضی مجوز نباید کمتر از 18 سال باشد،
متقاضی مجوز نباید مجوز دیگری برای فعالیت تجاری، حرفه ای داشته باشد.

در این تصمیم آمده است که درخواست باید به صورت الکترونیکی به وزارتخانه ارسال شود و همراه با موارد زیر باشد – سند مالکیت محل فعالیت، قرارداد اجاره یا تأیید صاحب خانه (در صورتی که خانه متعلق به دیگران باشد)

مجوز برای مدت سه سال با هزینه 3 ریال عمان صادر می شود و می توان آن را برای سایر دوره های مشابه با همان رویه ها و شرایط تمدید کرد، مشروط بر اینکه درخواست تمدید ظرف 30 روز قبل از پایان دوره مجوز ارائه شود.

دارنده پروانه موظف به رعایت قوانین تنظیم کننده فعالیت تولیدی مجاز داخلی، رعایت مقررات مربوط به فعالیت مجاز توسط مرجع ذیصلاح، آشنایی با فعالیت مشاغل خانگی دارای مجوز، عدم بکارگیری نیروی انسانی خارجی، عدم واگذاری مجوز حتی به صورت موقتی به دیگران و عدم استفاده از هرنوع بیلبورد تبلیغاتی می باشد.

 

نظر شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید