عمان 2023 | همه چیز درباره بودجه سال 2023 عمان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

عمان 2023 | همه چیز درباره بودجه سال 2023 عمان
سلطان هیثم فرمان سلطنتی را برای تصویب بودجه عمومی دولت برای سال مالی 2023 صادر کرد. پیش بینی می شود کسری بودجه سال 2023 ، 1.3 میلیارد، 13 درصد از کل درآمدها و سه درصد از تولید ناخالص داخلی عمان باشد.

هزینه های عمومی برای سال مالی 2023 حدود 11.350 میلیارد برآورد شده است که در مقایسه با هزینه های عمومی مصوب در بودجه 2022، 6.4 درصد کاهش داشته است.نتایج اولیه حاکی از آن است که بودجه عمومی دولت برای سال مالی 2022 با افزایش 34.5 درصدی درآمد به حدود 14.234 میلیارد در مقایسه با آنچه در ابتدای همان سال تصویب شده بود، رسید.

نتایج نشان می دهد که بودجه سال 2022 به مازاد مالی حدود 1.146 میلیارد دست یافته است، بنابراین دولت برای تامین کسری بودجه حدود 1.550 میلیارد ریال که در بودجه تصویب شده است را به استقراض و برداشت از ذخایر متوسل نشد.

نتایج حاکی از آن است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش متوسط ​​قیمت نفت به حدود 94 دلار در هر بشکه در مقایسه با قیمت مصوب بشکه‌ای 50 دلار آمریکا در بودجه و افزایش 66 درصدی درآمدهای نفتی است.

درآمد گاز 29 درصد مجموع درآمدهای مصوب در بودجه عمومی دولت برای سال مالی 2023، 10.50 میلیارد برآورد شده است که 5 درصد کمتر از آنچه در بودجه سال 2022 تصویب شده بود، کاهش یافته است. درآمدهای مالی اضافی دولت را قادر می سازد بخشی از بدهی عمومی را پرداخت کند و سبد وام دهی را مدیریت کند، که منجر به کاهش حجم کل بدهی عمومی از 20.8 میلیارد در پایان سال 2021 به 17.7 میلیارد در سال 2022 شده است.

 

افزایش درآمدهای عمومی به کاهش خدمات بدهی عمومی از 1.294 میلیارد مصوب ابتدای سال 2022 به حدود 1.140 میلیارد تا پایان همین سال کمک کرد. بودجه 2022 درآمدهای مالی بیشتری را در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت به دست می آورد که با هدایت این درآمدها به مدیریت سبد وام، کاهش بدهی عمومی، افزایش هزینه های اجتماعی و تحریک به تسریع بهبود اقتصادی و بهبود شاخص های مالی و اقتصادی کمک کرد. نتایج نشان می دهد که هزینه های عمومی در سال 2022 با افزایش 7.9 درصدی به حدود 13.88 میلیارد در مقایسه با هزینه های مصوب در بودجه 12.130 میلیارد رسید.

 

حمل بار از تهران به مسقط عمان | راه های ارسال بار به عمان

شهر مسقط تا سال 2040 به یک شهر جهانی تبدیل خواهد شد | آریامس

دیدگاهتان را بنویسید