بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
13
مارس
بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
دسته بندی

بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی می شود و عمان به عنوان یک تولیدکننده نفت می تواند شاهد مازاد بودجه بی سابقه در سال…

اقتصاد عمان اقتصاد عمان
11
ژانویه
بهبود اقتصاد عمان با چه اقداماتی متحول شد
دسته بندی

بهبود اقتصاد عمان با چه اقداماتی متحول شد سلطان هیثم بن طارق، با به ارث بردن اقتصادی که به شدت تحت تأثیر دوگانه سقوط قیمت بین‌المللی نفت و پاندمی ویروس کرونا قرار گرفته…