بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
13
مارس
بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
دسته بندی

بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی می شود و عمان به عنوان یک تولیدکننده نفت می تواند شاهد مازاد بودجه بی سابقه در سال…

بودجه 2020 عمان
4
ژانویه
از بودجه 2020 عمان بیشتر بدانید
دسته بندی

دولت عمان بودجه عمومی سال 2020 را با افزایش 300 میلیون ریالی به 13.2 میلیارد ریال عمان افزایش داده است. پیش بینی می شود هزینه پروژه های سرمایه گذاری، به ویژه پروژه های…