بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
13
مارس
بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
دسته بندی

بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی می شود و عمان به عنوان یک تولیدکننده نفت می تواند شاهد مازاد بودجه بی سابقه در سال…

بودجه 2022 عمان
1
ژانویه
همه چیز درباره بودجه 2022 عمان
دسته بندی

سلطان هیثم بن طارق با صدور فرمان سلطنتی بودجه عمومی دولت را برای سال مالی 2022 تصویب کرد. بودجه 2022 عمان ماه گذشته، سلطان سلیم الحبسی، وزیر دارایی، گفت که مجموع درآمدهای عمومی…