شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
10
ژانویه
شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
دسته بندی

شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه گذاری به 26 سرمایه گذار خارجی کارت اقامت ده ساله سرمایه گذاری عمان را اعطا کرد. شرایط اخذ اقامت ده سال:…

گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان | از تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تا تعداد عمل های جراحی انجام شده
17
نوامبر
گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان شامل تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی
دسته بندی

گزارش کاملی از وضعیت بخش بهداشت عمان | از تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تا تعداد عمل های جراحی انجام شده هزینه های بخش بهداشت از کل هزینه های دولت عمان…