روابط ایران و عمان
22
مه
روابط ایران و عمان
دسته بندی

روابط ایران و عمان سلطان نشین عمان و جمهوری اسلامی ایران دارای روابط ریشه دار تاریخی هستند که طی 50 سال گذشته با همکاری مشترک، منافع متقابل و حسن همجواری تقویت شده است….

شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
10
ژانویه
شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
دسته بندی

شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه گذاری به 26 سرمایه گذار خارجی کارت اقامت ده ساله سرمایه گذاری عمان را اعطا کرد. شرایط اخذ اقامت ده سال:…