پروژه های عمان
18
فوریه
پروژه های عمان | پروژه های مهم مدائن
دسته بندی

پروژه های عمان | پروژه های مهم مدائن مؤسسه عمومی شهرک های صنعتی عمان” مدائن” به نمایندگی از شهرک صنعتی صور، قرارداد انتفاعی را با شرکت املاک بیشام برای ایجاد یک “شهرک یکپارچه…